Om Reidevoll

Stiftelsen Reidevoll, Østre Gausdal Prestegard Prestegardens historie kort fortalt.

Østre Gausdal prestegard har vært en stor gard. I sin glanstid hadde prestegarden over 2000 dekar jordeige. Det var og en stor arbeidsplass med opptil 50 mennesker som hadde kosten i onnene. Bygningen er fredet.

Prestegarden ligger like ved Østre Gausdal kirke. Våningshuset er Norges største prestegardsbygning, med en gulvflate på 1.300 kvm. Den har 36 rom i tre etasjer. 
Det var presten Andreas Pihl som i 1770-årene flyttet prestegardstunet med dets mange bygninger opp dit det nå ligger.
Opprinnelig var det i tillegg to fløybygninger vinkelrett på hovedhuset. 
Ved huset anla presten også en praktfull barokkhage i terasser, som senere gikk over i den såkalte "Birkehagen", en landskapshage eller et parkanlegg mot sør. 
Prestegardens navn var opprinnelig "Reidevoll", senere "Riddervoll".

Driften av bygningen finansieres ved bortleie av lokaler til forskjellige arrangementer. I tillegg har Soknerådet og Gausdal Historielag sine lokaler i bygningen. Det er også en venneforening som hjelper til med økonomien.

Det kan også ordnes med hjelp til kjøkken og servering.

Opplysninger og priser på leie kan dere få ved henvendelse til vår vaktmester:

Solveig Forseth, tlf. 91 13 23 90